Hoe vul je de rol van piet op een goede manier in?

Zoals je op dit moment wellicht in alle media hoort, staat zwarte piet behoorlijk negatief in het daglicht. Er wordt een link gelegd naar racisme, discriminatie, etc…. Wij, de stichting Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg, zijn tegen discriminatie of racisme en/of zaken die daar enig verband mee hebben. Er zijn diverse lezingen over de historie van Sint en de zwarte pieten. Wij vinden het van belang dat het vooral een leuk feest is dat jaarlijks door ons wordt verzorgd, voor jong en oud! Ook ouderen worden door onze stichting niet vergeten. Racisme heeft hier niets mee te maken. Wij zijn er voor alle bevolkingsgroepen, kleur, ras en/of etniciteit is daarbij van geen enkel belang! We verwachten dus van onze zwarte pieten dat zij een kindvriendelijke uitstraling hebben en iedereen (jong en oud) open en vriendelijk benaderen, zodat zij een positieve herinnering overhouden aan een leuk en gezellig kinderfeest dat al lange tijd in onze Nederlandse cultuur wordt gevierd. Je mag van de stichting verwachten dat je wordt geholpen om die rol op een goede manier in te vullen.